Almancada sayılar 100'den sonrası

31 Ocak 2013 PerşembeSayilarin artikeli die dir.
100 hundert
200 - 300 - 400 seklinde devam eder
100 - hundert
101 - hundert eins
102 - hundert zwei
103 - hundert drei
104 - hundert vier
105 - hundert fünf
---------------------------------------------------------------------
110 - hundert zehn / yüz on
111 - hundert elf / yüz onbir
112 - hundert zwölf / yüz oniki
113 - hundert dreizehn / yüz onüç
114 - hundert vierzehn / yüz ondört

---------------------------------------------------------------------
120 - hundert zwanzig / yüz yirmi
121 - hundert ein und zwanzig / yüz yirmibir
122 - hundert zwei und zwanzig / yüz yirmiiki
150 - hundert füfzig / yüz elli
201 - zwei hundert eins / iki yüz bir
210 - zwei hundert zehn / iki yüz on
350 - drei hundert fünfzig / üç yüz elli
598 - fünf hundert acht und neunzig / beþ yüz doksansekiz
999 - neun hundert neun und neunzig / dokuz yüz doksandokuz
---------------------------------------------------------------------
200 - zwei hundert / iki - yüz
300 - drei hundert / üç - yüz
400 - vier hundert / dört - yüz
500 - fünf hundert / bes - yüz
600 - sechs hundert / alti - yüz
700 - sieben hundert / yedi - yüz
800 - acht hundert / sekiz - yüz
900 - neun hundert / dokuz - yüz
---------------------------------------------------------------------
1000 - tausend / bin
2000 -
zwei tausend / iki bin
3000 - drei tausend / üc bin
4000 - vier tausend / dört bin
5000 - fünf tausend / bes bin
6000 - sechs tausend / alti bin

seklinde devam eder sayinin sonuna tausend eklenir

10000 - zehn tausend
11000 - elf tausend
12000 - zwölf tausend
13000 - dreizehn tausend
14000 - vierzehn tausend
15000 - fünfzehn tausend
16000 - sechzehn tausend
17000 - siebzehn tausend
18000 - achtzehn tausend
19000 - neunzehn tausend
20000 - zwanzig tausend

---------------------------------------------------------------------
21000 - ein und zwanzig tausend / yirmibir-bin
22000 - zwei und zwanzig tausend / yirmiiki-bin
23000 - drei und zwanzig tausend / yirmiüç-bin
30000 - dreißig tausend / otuz-bin
35000 - fünf und dreißig tausend / otuzbes-bin

40000 - vierzig tausend / kirk-bin
50000 - fünfzig tausend / elli-bin
58000 - acht und fünfzig tausend / ellisekiz-bin
60000 - sechzig tausend / atmis-bin
90000 - neunzig tausend / doksan-bin
100000 - hundert tausend / yüz-bin

---------------------------------------------------------------------
Yüzbinli ifadelerde de sistem ayni.
110000 - hundert zehn tausend / yüzon-bin
120000 - hundert zwanzig tausend / yüzyirmi bin
200000 - zwei hundert tausend / ikiyüz bin
250000 - zwei hundert fünfzig tausend / ikiyüzelli bin
500000 - fünf hundert tausend / besyüz bin
900000 - neun hundert tausend / dokuzyüz bin

die milliarde / milyar

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

...

Merak ettikleriniz vardır belki

Saç modelleri ve bakımı hakkında