Ders : Almanca'da En Çok Kullanılan Fiiller

16 Aralık 2014 Salı
Bu dersimizde almanca'da en çok kullanılan fiillere bakalım arkadaşlar.


Devamını oku »

Almanca kaç katı nasıl denir? bir katı iki katı, iki misli - einfach zweifach doppel fach

7 Şubat 2014 Cuma

..


einfach - bir misli, basit

zweifach - iki misli 

dreifach - üç misli 

fünffach - beş misli 

zehnfach - on misli 

hundertfach - yüz misliNot: zweifach pratikte doppel olarak daha çok kullanılır fach tek başına kullanılırsa das Fach - mesleki bölüm, branş anlamınada gelir.
...


Devamını oku »

Almanca kaç kere sorusu, kaç defa demek nasıl olur?


..

Sayıların bünyesinde bir ve üç de dahil olmak üzere hiç bir değişim olmaz.Sorusu:wie oft  - kaç kere

wieviel mal  - kaç defa

einmal  - bir defa

zweimal  - iki defa

viermal  - dört defa

zehnmal  - on defa

hundertmal  - yüz defa

Devamını oku »

Almanca sebep zarfları konu anlatımı - niçin neden dolayı buna göre ne hakkınd

4 Şubat 2014 Salı

..

warum
niçin
weshalb
neden
weswegen
neden dolayı
wozu
hangi maksatla


zu welchem Zweck
 hangi gaye ile 
wofür
niçin 
womit
ne ile
wodurch
ne suretle 
worüber
ne hakkında
 
Bu sorulara cevap veren sebep zarflarında şunlardır:

andernfalls
aksi halde, yoksa
dafür
bunun için
daher
bu sebepten dolayı 
darüber
bunun üzerine, bu hususta 
darum
bunun için


demnach
buna göre 
deshalb
bundan dolayı
deswegen
bu sebepten ötürü 
dazu
bu hususta 


davon
bundan, ondan 
gegebenenfalls
aksi takdirde 
hierdurch
bu suretle 
hierfür
bunun için 
hiermit
bununla 


hierzu
bunun için, buna
sonst
yoksa, başka
meinetwegen
benim yüzümden
deinetwegen
senin yüzünden
   
- Was soll ich dazu sagen?
- Bu hususta ne söyleyebilirim ?

- Andernfalls gehe ich zur Polizei.
- Ben aksi halde polise gideceğim. 
 
- Dafür muss man herz haben!
- Bunun için yürek lazım.

- Daher frage ich Sie.
- Size bunun için soruyorum.

- Sonst nicht !
- Baska birsey yok
 
- Er hat sich darüber sehr gefreut.
- O bunun üzerine çok sevindi.

- Darum will er nicht heiraten.
- O bunun için evlenmek istemiyor.
 
- Demnach muss das richtig sein.
- Bunun buna göre doğru olması lazım.
...
Devamını oku »

Almanca kesirli sayılar konu anlatımı


..


Bir elmayı ikiye bölersek o elmanın yarısı yani 1/2 si yine aynı elmayı dörde bölersek dört te biri 1/4 kast edilmiş olur.yarım 1/2 - einhalb 

üçte bir 1/3 - eindrittelDiğer sayıların kesiri, bir den 19’a kadar sayının sonuna -tel eki gelir, 19’dan sonraki sayı kelimelerine ise -stel ekini eklenir.einviertel - dörtte bir 1/4 

einfünftel - beşte bir 1/5 

einsechstel - altıda bir 1/6 

zweisechstel - altıda iki 2/6 

vierhundertstel - yüzde dört 4/100

achttausendstel - binde sekiz 8/1000 

- fünf hundertstel tolerant / yüzde beş toleransBir kesirli sayının önünde tam sayı olursa ;

Mesela bir tam bir bölü dört deriz, bu olurumda bir bütün ve birde aynı cinsten olan çeyrek yani dörtte bir akla gelir. Bir tam ve bir bölü dört ekmek dersek aynı grama sahip bir bütün ekmek ve birde ikinci bir ekmeğin dörtte biri düşünülür. 1/4 eineinviertel 

3/4 zweidreiviertel

1/4 zweieinviertelZaman birimi olan saat için vor ve nach edatı kullanılır vor kala, nach ise geçe anlamının karşılığıdır.
Es ist viertel vor zwölf -saat 12’ye çeyrek var. 

Es ist viertel nach zwölf -saat 12’yi çeyrek geçiyor. 

Es ist 12 Minuten vor sechs. -saat 6’ ya 12’i dakika var.

Es ist zwölf Minuten nach sechs. -saat 6’yı 12 dakika geçiyor.

Es ist halb zwei. -saat birbuçuk

Es ist 14.00 Uhr. -saat 14.00

Es ist acht Uhr. -saat 8.

Es ist halb eins. -saat yarım.Not:   Almanca’da şu saatte bu saatte derken um kullanılır. Um daima rakam sayılarının önünde bulunur.Otobüs saat 10’da hareket edecek. -Der Bus wird um 10 Uhr abfahren.

Uçak saat 17’de Berlin'de olacak. -Das Flugzeug wird um 17.00 Uhr in Berlin sein. 
...
Devamını oku »

Soru zamirleri (Das Interrogativpronomen) konu anlatımı testler gramer

31 Ocak 2014 Cuma


Bunlar sırası ile:wer / kim

was / ne

welcher, welche,welches  / hangi, nasıl bir, ne gibi bir, bazı hallerde, ne biçimBu soru zamirleri cümle içinde veya başında olduğu gibi tek başına da  kullanılabilirler.Wer / kim tekil veya çoğul halinde bulunan canlı bir varlığın kim olduğunu sorarken?

Was / ne ise tekil veya çogul halde bulunan bir nesnenin veya bir varlığın ne olduğunu sormamızı sağlayan soru zamirdir.Wer macht Krank? Kim hasta yapıyor?

Wer sagt das? Bunu kim söylüyor?

Wer  kommt? / kim geliyor?

Wer  sucht mich? / kim beni  arıyor ?Tanımadığımız bir kişinin kim olduğunu öğrenmek istersek yine wer kullanırız.wer ist das? / Bu kim

wer  war das? Bu kimdi?

wer war dieser Mann? / Bu adam kimdi?

wer war diese Frau? / Bu kadın kimdi?

wer ist dieses Kind? / Bu çocuk kimdi?Was ise dersimizin başında  da izah ettiğimiz gibi bir nesneyi sormamıza yarar.Was ist das? / Bu nedir?

Das ist eine Tür / Bu bir kapıdır.Was sucht er? / O ne arıyor?

Er sucht das Buch /O kitap arıyor.

Was sagt er? /O ne söylüyor?- Was möchten Sie kaufen? / Siz ne satın almak istiyorsunuz?

- Was kann ich für Sie tun? / Sizin için ne yapabilirim?Welcher, welche,welches / hangi?welcher,  der artikelinin bulunduğu ismlerde kullanılır.der  Mann  / adam

welcher Mann / hangi adam?welche,  die artikelinin bulunduğu ismlerde kullanılır.die Frau / kadın

welche Frau? / hangi kadınwelches, das  artikelinin bulunduğu ismlerde kullanılır.das  Kind / çocuk

welches Kind? / hangi çocuk?* Der ve das artikellerinin hakim olduğu isimlerle was für ein, die ismi tarifinin bulunduğu isimlerde ise was für eine kullanılır.- was für ein / nasıl bir

- was für eine / ne biçim

- was für ein / ne gibiWas für ein soru zamiri tanıdığımız veya tanımadığımız bir kişinin veya bir nesnenin sıfatını, niteliğini ve özelligini sorar. Bundan dolayı cevap verirken tamlayan sıfat ve isimlerle cümleye girer.Örnekler;- Was für ein schönes Mädchen. / Nasıl güzel bir kız.

- Was für ein schöner Mann. / Ne kadar güzel bir adam.

- Was für ein schönes Wetter. / Nasıl güzel bir hava veya ne kadar güzel bir hava.

- Was für eine schöne Landschaft. / Ne kadar güzel bir manzara

- Was für ein spannender Film. / Ne kadar (nasıl) heyecanlı bir film.Şimdi ise artikellere göre kullanılış şekillerini yazalım:der Mann  / adam

welcher  Mann? / nasıl bir adam?das Kleid  / bayan elbisesi

was für ein Auto? / nasıl bir araba?

Ne biçim bir araba?die Blume /çiçek

welche Blume / ne biçim bir çiçek?Was für ein Kleid möchtest du haben?

Sen ne biçim bir kadın elbisesi istiyorsun?wer soru zamirinin dört halini çekersekNominativ / wer  / kim

Genetiv     / wessen / kimin

Dativ         / wem / kime

Akkusativ  / wen / kimi
Devamını oku »

Hakiki dönüşlü olmayan fiiller (reflexive Verben)

29 Ocak 2014 Çarşamba

..
Hakiki dönüşlü olmayan fiiller (reflexive Verben)sich schämen
utanmak
sich erkälten
üşütmek
sich wundern
hayret etmek
sich erholen
dinlenmek
sich Sorgen machen
merak etmek


sich vornehmen
bir şeye karar vermek
sich sehnen
hasretini çekmek
sich gedulden
sabır etmek
sich kümmern
ilgilenmek, karışmak


sich erkundigen
sormak, bilgi edinmek
sich beeilen
acele etmek
sich aneignen
benimsemek
sich aufregen
heyecanlanmak
sich freuen
sevinmek
sich unterhalten 
eğlenmekHakiki dönüşlü olmayan fiiller (Unechte reflexive Verben)sich irren
şaşırmak
sich waschen
yıkanmak
sich schützen
korumak
sich verstellen
sahte tavır takınmak
sich vertragen
geçinmek, barışmak
sich verlaufen
yolunu şaşırmak, kaybolmak

                    

Bu guruba giren fiiller olayın oluş şekline göre, şahıs zamirlerinin diğer halleri ile de cümleye girerler. Örnegin sich schützen korumak fiilini  incelersekich schütze mich
ben kendimi koruyorum
ich schütze den Mann
ben adamı koruyorum
ich schütze ihn
ben onu koruyorum
ich schütze mein Kind
ben çocuğumu koruyorumKonu ile ilgili Örnekler:Devamını oku »
 
 
 

...

Merak ettikleriniz vardır belki

Saç modelleri ve bakımı hakkında