Almanca praposition - dersleri ön edat

31 Ocak 2013 Perşembe
Die Präposition (ön edat) lar cümlede isim veya zamirler arasindaki iliskiyi bildiriler. Cümle icerisinde degismeden kullanilirlar. Bazi ön edatlarin bir parcasi bazen kendisine bagli olan ismin veya zamirin önünde diger parcasi sonunda bulunabilir.

reklam


ismin hallerin olan   Akkusativ (-i hali), Dativ (-e hali), Genitiv (-n hali) de  ayri ayri olmak üzere degisik Ön edatlat (Präpositionen) mevcutttur.a) Akkusativ Präpositionen (-i hali Ön Edat)für
icin
bis
-e kadar
um
etrafinda, -de, -da
wider
karþý, aleyhinde

ohne
-siz, -sýz
entlang
boyunca
gegen
karþý, dogru
durch
icinden- Almanca ( Almanca Okunusu )

- Türkcesi ( " : " dan önceki harf uzun okunur)Örnek Cümleler :

- Das Auto fährt durch den Park. (das avuto fe:rt duð:h den park)

- Araba parkin icinden sürüyor.

- Ich bin gegen die Zigarette. (ich bin gegen di sigatte)

- Ben sigaraya karsiyim.

- Er geht gegen die Wand ( ear ge:ht gegeb di vant )

- O duvara karsi gidiyor.

- Wir laufen um den See. ( vi:r lauvfen um den si: )

- Biz gölün etrafinda kosuyoruz.

- Ich  habe ein Geschenk für dich. ( ih hab ayn geþenk für dih )

- Senin icin bir hediyem var.

- Ich arbeite bis Freitag ( ih arbaytý bis fýraytak )

- Ben cumaya kadar calisiyorum.- Ich möchte ein Kaffee aber ohne zucker bitte.

( ih möhte ayn kafe aba: one zukka: bite )

- Bir kahve istiyorum ama sekersiz lütfen.b) Dativ Präpositionen (-e hali Ön Edat)mit
ile, beraber, ile birlikte
bei
-de,-da, yaninda
aus
-den,-dan
zu
-e, -a, -ye, -ya
seit
-dan beri, dan beri
von
-dan, -den, tarafindan
nach
-e, -a, -ye, (istikamet) -den sonra
nächst
cok yakinda, den baska, den sonraausser
-den baska, haric
entgegen
aykiri, karsi
gegenüber
karisya, karsisinda
gemäss
mucibinde
zuwider
zit, aykiriÖrnek Cümleler :

- Ich wohne mit meine Familie ( ih vone mit mayne familye )

- Ben ailemle oturuyorum.- Ich komme aus der Türkei ( ih kome aus de:r Turka:ý )

- Türkiyeden gliyorum- Ich habe niemand auser meine Frau. ( ih hab niymant auvzer mayne fura:u )

- Karimdan baska his kimsem yok.


c) Hem Akkusativ hemde Dativ Präpositionen

in
-e, -a, -ye, -ya,(icine) -de, -da (icinde)
an
-e, -a,-ye,-ya (bitisiginde)
auf
üstünde
unter
altinda
über
hakkinda, üzerinde
vor
önce, önünde
hinter
arkasinda
neben
yaninda, yanina
zwischen
arasinda, arasina

Örnek Cümleler :

- Mein Buch steht auf dem Tisch. ( mayn buðh þiteyt auf dem tiþ )

- Kitabim masanin üzerinde duruyor.- Selma setzt sich neben die Kinder. ( Selma zitz zih  neben di kinde: )

- Selma cocuklarin yaninda oturmus.- Das Kind spielt vor das Haus. ( das kint þipil:t for das ha:us )

- Cocuk evin önünde oynuyor.


Dativ :

an dem -am

in dem -im

bei dem- beim

von dem - vom

zu dem - zum

zu der -zurAkkusativ

an das - ans

auf das - aufs

durch das - durchs

in das - ins

vor das - vors

über das - übersd) Genitiv  Präpositionen (-n hali Ön Edat)wegen
dolayi, sebebiyle
trotz
ragmen
wöhrend
esnasinda, sirasinda
binnen
icinde, zarfinda
infolge
-den dolayi, sonucunda
innerhalb
icindem zarfinda, dahilinde
statt
yerine
an stelle
yerine
ausserhalb
disinda, haricinde
unterhalb
asagisinda, alt tarafinda
oberhalb
üst tarafinda
diesseits
butarafta
jenseits
öte yaninda
auf Grund
sebebiyle
längs
boyunca, boylamasinaÖrnek Cümleler :

- Trotz menes hungers, esse ich nicht.

- (tý:rost maynes hunga:s es:e ih niht)

- Ac olmama ragmen yemiyorum.- Wegen eines Unfalls hatte, die U-Bahn verspätung.

- ( vegen aynes unfal:s hat:e di ubah:n veþipeytung.)

- Bir kaza oldugundan dolayi metro gecikti.Ön Edat + ?Sahislar
Türkcesi
Cevap
Türkcesi
bei wem ?
kimde?
bei ihm
onda
mit wem?
kimin ile ?
mit ihm
onunla
nach wem ?
kime ?
nach ihm
ona
für wen?
kimin icin ?
für ihn
onun icin
durch wen ?
kimin sayesinde?
durch ihn
onun sayesindeneben  wem ?
kimin yaninda ?
neben ihm
onun yaninda
neben wen?
kimin yaninda ?
neben ihnn
onun yaninda
von wem ?
kimden ?
von  ihm
ondan
vor wem?
kimden, kimin önünde ?
vor  ihm
ondan
vor wen ?
kimin önüne?
vor ihn
onun önünean wem ?
kimde?
an ihm
onda
an wen?
kime?
an ihn
ona
zu wem?
kime?
an ihm
ona
auf wem?
kimin üstünde?
auf ihm
onun üstünde
auf wen?
kimin üstüne?
auf ihn
onun üstüne
um wen?
kimin icin, hakkinda, etrafinfa?
um ihn
onun ...aus wem ?
kimden?
aus ihm
ondan
in wem?
kimde?
in ihm
onda
in wen?
kime?
in ihn
ona
über wem?
kimin üzerinde?
über ihm
onun üzerinde
über wen?
kimin hakkinda?
über ihn
onun hakkindaunter wem?
kimin altinda?
unter ihm
onun altinda
unter wen?
kimin altna?
unter ihn
onun altinaÖrnek Cümleler:

- Ich denke an dich ! / Seni düsünüyorum.

- Ich schreibe an meine Tante. Teyzeme yaziyorum.

- An wem schreibst du? / Kime yaziyorsun ?

- Ich schreibe an ihn. / Ona yaziyorum.- Darf ich  über dich etwas lernen? / Senin hakkinda birseyler ögrenebilirmiyim ?

- Mit wem wohnst du? / Kimin ile ikamet ediyorsun?

- Ich wohne mit meine Vater. / Babam ile ikamet ediyorum.

- Ich schreibe etwas an die Wand / Duvara birseyler yaziyorum

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

...

Merak ettikleriniz vardır belki

Saç modelleri ve bakımı hakkında